Pozvánka

Týmto si Vás dovoľujem pozvať na oslavu  10. výročia založenia našej spoločnosti,

ktorá sa bude konať dňa 1.júna 2017 o 10,30 hod.

v Hoteli ONYX, Nejdecká 176, 691 44 Lednice, Česká republika.

Program:

privítanie, krátka prezentácia, príhovory hostí

prehliadka firemných priestorov v Gbeloch

občerstvenie

krátky kultúrny program

prehliadka zámku Lednice

raut s cimbalovou muzikou s ochutnávkou vín

S priateľským pozdravom,

Vladimír Švrček – výkonný riaditeľ

Oblečenie: neformálne (casual)

Vyplnenú návratku prosím zaslať najneskôr do 24.2.2017.