MARINER plus s.r.o. – výhradné zastúpenie Flottweg SE pre ČR a SR

MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava
Slovenská republika
OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 21100/B

IČO: 35781564

Prevádzka:
Naftárska 1413
908 45 Gbely
Slovenská republika

Predaj: +421 34 622 8407
Servis: +421 34 662 4221
Fax: +421 34 662 4222
Email: info@marinerplus.sk

HOT LINE – SERVIS
+421 911 535 090
+421 903 603 797

Napíšte nám